Technické plyny

 

METODA 4SN EN ISO 4063 MATERIÁL/POUŽITÍ Maxx GasesTM Alternativní řada Složení/Čistota Klasifikace
  300 bar a Integra 200 bar   ČSN EN 439
MAG - Tavicí se elektroda v aktivním plynu
UHLÍKOVÉ NELEGOVANÉ
A NÍZKOLEGOVANÉ OCELI
- tenké plechy
  - silnější profily
   
   
   
KOROZIVZDORNÉ OCELI - austentické vysoko
   legované niklem
- kyselinovzdorné oceli
- oceli pro nízké teploty
FERROMAXXTM7   90,5% Ar, 7% CO2, 2,5% O2 M 24
FERROMAXXTM15
EURO MIX M21
 
FERROMAXXTMPLUS
WELDAP C15
WELDAP C18
OXID UHLIČITÝ
 
82,5% Ar, 15% CO2, 2,5% O2
82% Ar, 18% CO2
100% CO2
68% Ar, 12% CO2, 20% He
M 24
M 21
C 1
M 21
INOMAXXTMPLUS
INOMAXXTM2
EURO MIX M13
 
WELDAP C2
WELDAP O2
63% Ar, 2% CO2, 35% He
98% Ar, 2% CO2
98% Ar, 2% O2
M 12
M 12
M 13
MIG - Tavicí se elektroda v interním plynu
HLINÍK A SLITINY
MĚĎ A SLITINY
- středně silné a silné
   plechy nad 9mm
VŠECHNY SVAŘITELNÉ KOVY KROMĚ OCELI
ALUMAXXTMPLUS   70% Ar, 30% He I 3
ARGON 4.8TMPLUS ARGON 4.6 99,996% / 99,998% I 1
TIG (WIG) - Wolframová netavicí se elektroda v inertním plynu
VŠECHNY SVAŘITELNÉ KOVY
KOROZIVZDORNÉ OCELI - austenitické
  - austenitické vetších tlouštěk
DUPLEXNÍ OCELI  
HLINÍK A SLITINY - všechny druhy
   
  - středně silné a silné plechy
MĚĎ A SLITINY - všechny druhy
   
  - středně silné a silné plechy
NIKL A SLITINY  
   
TITAN A SLITINY  
ARGON 4.8 ARGON 4.6 99,996% / 99,998% I 1
  HYTEC 2 98% Ar, 2% H2 R 1
  HYTEC 7.5 92,5% Ar, 7,5% H2 R 1
  DUPLEX 77,8% Ar, 20% He, 2,2% N2 S(I 3 + 2,2 N2)
ARGON 4.8
HÉLIUM 4.6 (4.8)
ARGON
 
99,996% / 99,998%
99,996% / 99,996%
I 1
I 2
ALUMAXXTM   70% Ar, 30% He I 3
ARGON 4.8
HÉLIUM 4.6 (4.8)
ARGON
 
99,996% / 99,998%
99,996% / 99,996%
I 1
I 2
ALUMAXXTM   70% Ar, 30% He I 3
ARGON 4.8
ALUMAXXPLUS
ARGON
 
99,996% / 99,998%
70% Ar, 30% He
I 1
 
ARGON 4.8
ALUMAXXPLUS
HÉLIUM 4.6 (4.8)
ARGON
 
 
99,998%
70% Ar, 30% He
99,996% / 99,998%
I 1
I 3
I 2
Formování kořene svaru
OCELI nelegované, nízko, mikro, i vysokolegované
zejména pro svařování metodou TIG či Plasmou
 
 
PROTEC 10
PROTEC 25
10% H2, 90% N2
25% H2, 75% N2
F 2
F 2
Tepelné dělění materiálu a svařování plamenem
OCELI nelegované, nízko a mikrolegované
 
  ACETYLEN - pro dělění všech tlouštěk,
umožňuje svařování
  APACHITM - pro ekonomicky výhodné dělění materiálů
Ceny na tel.: +420 377440842 nebo e-mailu
Při odběru velkého množství smluvní ceny!

Kontakt

SÍDLO FIRMY:
Lužná 15
16000, Praha 6 

IČO: 25241591


PROVOZOVNA

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Skladová ulice 27
(bývalá kasárna Slovany)
326 00, Plzeň
tel./fax: +420 377440842
+420 377473258 

JEDNATEL FIRMY:
Miloš JAKOUBEK

+420 377440842

+420 604924404
jakoubek@dsdpraktik.cz


JEDNATEL FIRMY:

Radek ŠULC

+420 377440842

+420 602444749

radek.sulc@dsdpraktik.cz


PRODEJ ANTÉN:
Václava Lucáková
tel./fax: +420 377473258

+420 606318728

lucakova@dsdpraktik.cz

 

PRODEJ TECH. PLYNŮ:
Václava Lucáková

tel./fax: +420 377473258

+420 606318728